Tunnettu huumepoliisi irtisanotaan

Helsingin poliisilaitos irtisanoo virantoimituksesta pidätettynä olevan rikosylikonstaapelin Mikael Runebergin. Virkamies voidaan irtisanoa, jos on olemassa erityisen painava syy irtisanomiseen (valtion virkamieslain 25 §). Tällaisia ovat esimerkiksi virkavelvollisuuksien laiminlyönti, virkavelvollisuuksien vastainen toiminta, epärehellisyys ja rikokset.

Hovioikeus on 27.6.2019 tuominnut rikosylikonstaapelin neljästä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta. Hovioikeus on katsonut, että rikosylikonstaapeli on rikkonut virkavelvollisuuksia muun muassa osallistumalla järjestelyyn, jossa käräjäoikeutta on erehdytetty myöntämään perusteettomat televalvontaluvat antamalla vääriä tietoja käräjäoikeudelle erityisen herkässä pakkokeinoasiassa. Tuomio on tältä osin lainvoimainen.

– Poliisin tulee nauttia erityistä luottamusta ja riittävää arvostusta virkatoimien kohteilta ja kansalaisilta. Poliisilaitos katsoo rikosylikonstaapelin menettelyn olleen omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon, sanoo apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisilaitokselta.

– Sen lisäksi, että rikosylikonstaapeli on saanut hovioikeudessa lainvoimaisen tuomion, tuomioistuin on pitänyt useita hänen lausuntojaan täysin epäuskottavina ja todisteiden kanssa ristiriitaisina. Työnantaja arvioi luottamusta kaikkien tiedossa olevien seikkojen perusteella, ja tässä tapauksessa luottamus on menetetty.

Hovioikeus on hylännyt viraltapanoa koskevan vaatimuksen ja todennut, etteivät kyseiset rikokset osoita rikosylikonstaapelia ilmeisen sopimattomaksi virkaansa. Tältä osin asia ei ole lainvoimainen.

– Viraltapano on rikosoikeudellinen rangaistus. Tuomioistuimen päätös ei poista sitä eikä vaikuta siihen, että työnantajan tulee ja työnantajalla on oikeus arvioida tilanne ja virkamiehen sopivuus tehtäviin hallinnollisessa menettelyssä.

Teksti: Mika Lahtonen
Avainsanat: Heikki Kopperoinen, Helsingin poliisilaitos, huumepoliisi, Mikael Runeberg