Poliisilta ajankohtainen vetoomus: Ole vastuullinen aikuinen!

Viikonloppuna vietetään koulujen päättäjäisiä. Sen seurauksena ilmenee myös lieveilmiöitä, joista poliisi nyt varoittaa.

Alkoholi! Se on edelleen monen alaikäisen seuralainen viikonloppuna. Poliisi on varautunut viikonloppuun tehostetulla päihteiden käytön valvonnalla. Poliisi valvoo nuorten päihteiden käyttöä koko maassa.

Valvonta painottuu erityisesti nuorten kokoontumispaikoille, kuten lasten leikkipaikoille sekä päiväkotien ja koulujen pihoihin. Valvontaa tehdään monilla paikkakunnilla yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa.

Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyistä tehovalvonnoista on viikonlopun aikana poliisin haltuun tullut noin 2 000-2 500 litraa erilaisia alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään vuosittain 700-1 200.

– Alkoholin hallussapitorikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat viime vuosina olleet laskemaan päin ja toivomus tietysti on, että sama trendi jatkuisi, ylikomisario Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät he välittäisi alkoholia yhdellekään alaikäiselle.

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättäjäisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia. Seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys.

– Päihtyneellä lapsella tai nuorella on myös riski joutua rikoksen uhriksi. Lisäksi riski erilaisille humalavahingoille kasvaa, Pihajoki kertoo.

Poliisi muistuttaa, että vastuu lapsista ja nuorista on heidän vanhemmillaan.

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: alaikäinen, alkoholi, Koulujen päättäjäiset, poliisi