Kuinka usein vangilla on tapaamisoikeus?

Kysymys:

Kuinka usein vangilla on tapaamisoikeus?

Vastaus:

Vangilla on lähtökohtaisesti oikeus tavata vieraita tarpeellisen valvonnan alaisena. Tutkintavangin yhteydenpitoa voidaan tosin pakkokeinolain nojalla rajoittaa. Myös varmuusosastolle sijoitetun vangin tapaamisoikeutta saatetaan rajoittaa, mikäli siihen on laissa mainittuja perusteita. Eräissä vankiloissa tapaamisia on vähennetty henkilökuntapulan takia.

Toimitus

Teksti: Alibi.fi