Ääriliikkeiden ihailija kouluttautui terroristiseen rikokseen

Nuori helsinkiläismies tuomittiin kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Vastaajaa syytettiin niin sanotusta itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten, joka on Suomessa säädetty rangaistavaksi vuonna 2018.

Asian esitutkinnassa oli suoritettu teknistä tutkintaa vastaajan puhelimeen ja viestipalveluiden tileihin. Vastaaja oli usean vuoden ajan hankkinut tietoa ääri-islamilaisten aseellisten ryhmien kuten Isis, Al-Shabaab ja Boko Haram toiminnasta. Vastaaja oli hakeutunut Telegram-viestipalvelussa kanaville ja ryhmiin sekä yhteyksiin ihmisten kanssa, joiden kautta hänellä oli pääsy laajaan terroristijärjestöjen tuottamaan materiaaliin. Materiaali opastaa muun muassa erilaisten iskujen ja muiden rikosten tekemisissä.

Vastaaja oli ilmaissut ihailuaan ryhmien toimintaa kohtaan ja oli myös itse tuottanut kuvia ja videoita, joissa oli eläytynyt terroristitaistelijan rooliin. Vastaaja oli lisäksi hankkinut rynnäkkökivääriä muistuttavan muovikuula-aseen, jonka käyttöä ja kuljettamista hän oli harjoitellut tavoilla, joka valmisti oikean aseen käyttöön osana aseellisten ryhmien toimintaan. Vastaaja oli myös ilmaissut kiinnostusta mennä kyseisten ryhmien koulutusleireille.

Vastaaja oli asian esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa kertonut olleensa kiinnostunut ryhmien toiminnasta ja erityisesti sen teologisesta taustasta ja olleensa myös joltain osin ryhmien kanssa samaa mieltä joistain asioista. Vastaaja on kertonut kuitenkin aina tuominneensa väkivaltaisen toiminnan. Vastaaja oli kertonut teeskennelleensä keskusteluissa ihailua ääriryhmiä kohtaan ansaitakseen keskustelukumppaniensa luottamuksen ja siten päästäkseen käsiksi mainittuun aineistoon.

Vastaajan toiminnasta esitetyn laajan näytön valossa käräjäoikeus ei pitänyt vastaajan kertomusta uskottavana vaan katsoi näytetyksi, että vastaaja oli aidosti ihaillut ääriliikkeiden toimintaa ja kouluttautunut tarkoituksenaan osallistua siihen itse. Käräjäoikeus korosti, että pelkkä terroristisen toiminnan ihaileminen ei ollut rikos vaan rangaistavaa oli vastaajan kouluttautumiseksi katsottava toiminta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vastaajan kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Vastaajaa ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, ja tuomio määrättiin ehdolliseksi. Vastaaja oli ollut tämän asian vuoksi vangittuna yli kolme kuukautta, joten tuomio on pääosin tullut suoritetuksi.

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: Helsingin käräjäoikeus, Terrorismirikos