Brother Christmas ry:n esitutkinta päätökseen: 4 rikosepäilyä, mutta ei viitteitä varojen väärinkäytöstä

Poliisi on tänään tiedottanut saaneensa päätökseen Brother Christmas ry:n toimintaan liittyvän esitutkinnan. Yhdistystä epäillään kolmesta rahankeräysrikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Ensimmäinen rahankeräysrikosepäily kohdistuu vuonna 2016 järjestettyyn Brother Christmas Joulupotti -keräykseen. Itä-Uudenmaan rikoskomisario Hans Pirttilän mukaan tällä nimenomaisella keräyksellä ei ole ollut asianmukaista keräyslupaa.

Toinen epäily liittyy yhdistyksen vuonna 2017 harjoittamaan rintanappi- ja rannerengasmyyntiin. Poliisin mukaan myyntiä ei voida pitää aitona vastikkeellisena toimintana vaan se on ollut peiteltyä rahankeräystä, johon ei ole ollut asianmukaista lupaa.

Kolmas rahankeräysrikosepäily liittyy yhdistyksen Facebook-ilmoituksiin. Vain osassa niistä on kerrottu, että mikäli rahaa kertyy enemmän kuin kyseinen avustushanke vaatii, varat voidaan käyttää jonkun toisen avustuskohteen rahoittamiseen.

– Koska kaikissa vetoomuksissa ei näin ole tehty, yleisö on voinut jäädä siihen käsitykseen, että lahjoitus käytetään nimenomaisesti vetoomuksessa ilmoitettuun kohteeseen. Yhdistyksen keräysvetoaminen antaa viitteitä siitä, ettei yhdistys ole toiminut sille asetetun toisen lupaehdon mukaisesti rahankeräystä toimeenpannessaan, Pirttilä avaa kolmatta epäiltyä rahankeräysrikosta.

Törkeä kirjanpitorikosepäily liittyy joko tositteiden puuttumiseen tai siihen, ettei niihin ole merkitty maksun perustetta. Tilikaudella 2017 yhdistyksellä oli ollut maksuja 764 kappaletta yhteensä  867 982,12 euron edestä. Kirjanpitolain vastaisia puutteita oli ollut 471 tositteessa, joiden yhteisarvo on 390 091,25 euroa.

Esitutkinnassa on kuitenkin arvioitu, että toiminnan luonne huomioon ottaen tiliotteella olevat merkinnät ovat olleet riittäviä, koska niissä on ollut liitteenä tiliote.

Poliisin mukaan esitutkinnan perusteella ei ole viitteitä siitä, että varoja olisi käytetty muuhun kuin yhdistyksen toimintaan.

 

Teksti: Alibin toimitus
Avainsanat: Brother Christmas, esitutkinta