Body-tagin alkuskriptit

Hän on Vuoden Poliisi

Vuoden Poliisiksi on valittu ylikonstaapeli Risto Maksimainen Liikkuvan poliisin Helsingin yksiköstä. Maksimainen on toiminut liikennevalvontatehtävissä Liikkuvassa poliisissa koko lähes 33 vuotta kestäneen uransa ajan. Viimeiset 15 vuotta hän on työskennellyt liikennevalvontaryhmän johtajana.

– Vuoden Poliisiksi voidaan nimetä vain yksi, mutta kunnia tästä kuuluu kaikille liikenneturvallisuustyön parissa työskenteleville, hän sanoo.

Maksimainen kiittelee työtovereitaan sekä hyvää henkeä Liikkuvassa poliisissa aina ylimpää johtoa myöten.

– Työyhteisössäni osataan kuunnella, arvostaa ja kannustaa kaikkia, hän sanoo.

Liikenneturvallisuus on Maksimaisen mukaan kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan, vaikka kehitys Suomessa onkin ollut hitaampaa kuin monissa muissa Euroopan maissa.

– Väestön ikääntyminen, sen mukanaan tuomat ajoterveysongelmat ja huolestuttava tieto ajokykyä alentavien lääkeaineiden käytön lisääntymisestä liikenteessä asettavat uusia haasteita myös poliisille, hän sanoo.

Vuoden Poliisi valittiin nyt 37. kerran. Valinnan tekevät Helsingin nuorkauppakamari, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ja Poliisihallitus.

Teksti:Mika Lahtonen