Itä-Uudenmaan poliisi sai kyseenalaisen palkinnon: ”Salailukulttuurin edistämistä”

Oikeustoimittajat ry jakaa vuosittain Valokeila-palkinnon julkisuuden ja avoimuuden edistämisestä sekä Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä.

Tänä vuonna Valokeila-palkinto on myönnetty Koskela-tapauksen tutkinnanjohtajalle Marko Forssille sekä syyttäjille Satu Pomoellille ja Yrjö Reenilälle.

– Heidän avoin tiedottamisensa oli esimerkillistä poikkeuksellisessa ja erittäin arkaluontoisessa tapauksessa, jossa epäiltynä ja uhrina oli alaikäisiä nuoria. Samaan aikaan tapaus oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja Suomen oloissa ainutlaatuinen, Oikeustoimittajat ry:n tiedotteessa perustellaan.

– Tutkinnanjohtaja Forss oli erityisen julkisuusmyönteinen jo Koskelan murhan esitutkintavaiheessa. Forss oli tavoitettavissa jopa tutkinnan intensiivisessä vaiheessa. Hän tiedotti tapauksesta erittäin hyvin yksityiskohtaisissa ja avoimissa tiedotteissa.

– Syyttäjät Pomoell ja Reenilä jatkoivat samaa avointa ja julkisuusmyönteistä tiedotuslinjaa Koskelan murhan oikeudenkäynnissä. Syyttäjät olivat hyvin median tavoitettavissa, ja he antoivat haastatteluja ja suostuivat kommentoimaan istunnon kulkua, vaikka se olikin osittain salainen. He myös vaativat mahdollisimman avointa oikeuskäsittelyä, koska he ymmärsivät tapauksen yhteiskunnallisen merkittävyyden, Oikeustoimittajat ry kiittelee tutkinnanjohtajan ja syyttäjien toimintaa arkaluontoisen tapauksen tiedottamisesta.

Sumuverho-palkinto on puolestaan annettu Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle asiakirjojen salailusta.

– Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen linjaukset asiakirjojen julkisuudesta ovat äärimmäisen salailevia jopa poliisihallinnon omalla mittapuulla. Poliisilaitos on tehnyt esitutkintamateriaaleihin täysin perustelemattomia salauksia ja ilmoittanut perivänsä salausperusteen sisältävästä versiosta huomattavan maksun. Maksut rajoittavat olennaisesti perustuslaissa säädetyn julkisuuden toteutumista ja heikentävät mahdollisuutta saattaa salausperusteet tuomioistuimen tutkittaviksi, Oikeustoimittajat ry perustelee valintaansa.

– Tämän lisäksi poliisilaitos on salannut virkamiestensä nimikirjanotteita, vaikka ne ovat lain perusteella yksiselitteisesti julkisia. Hävittyään asiaa koskevan kiistan hallinto-oikeudessa poliisilaitos on tehnyt uuden salauspäätöksen mutta eri perusteilla. Poliisilaitos on siten sivuuttanut sekä lainsäätäjän selkeän tahdon että tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen. Tällainen viranomaisen toiminta on uhka vallan kolmijaolle ja vaarantaa jopa demokraattisen oikeusvaltion toiminnan, Oikeustoimittajat ry:n tiedotteessa todetaan.

Teksti: Alibin toimitus
Avainsanat: 2021, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Koskela, Marko Forss, murha, Oikeustoimittajat ry, palkinto, Satu Pomoell, Sumuverho, syyttäjä, tutkinnanjohtaja, Valokeila, Yrjö Reenilä