Julkisen sanan neuvoston langettava päätös

Alibi

Asia: Kuvan käyttö, kielteinen julkisuus, yksityisyyden suoja

                                              

Lehti julkaisi henkirikoksen uhrista kertovassa jutussa vanhan kuvan. Kuvateksti leimasi kuvassa esiintyneen henkilön perusteettomasti jengitaustaiseksi. Asian oikaiseminen ei riittänyt korjaamaan kielteistä julkisuutta.

 

Kantelu 7.11.2016

 

Kantelu kohdistuu Alibissa 11/2016 julkaistuun juttuun ”Bulgariassa murhatun Jarin äidin taistelu jatkuu – ’Menetin poikani, rahani ja terveyteni!’”

 

Kantelija kertoo, että hänen kuvansa on julkaistu tunnistettavasti kyseisessä jutussa, vaikka hän ei mitenkään liity aiheeseen. Kuvassa on kantelijan lisäksi jutun aiheena oleva mies sekä kolmas henkilö, joka ei kantelijan tavoin liity mitenkään juttuun.

 

Kantelijan mukaan kuva on ilmeisesti peräisin hänen Facebook-sivuiltaan.

 

Jutussa puhutaan kantelijan mukaan huumekaupasta, moottoripyöräkerhosta ja alamaailmasta, ja hänen kuvansa yhteydessä on kuvateksti ”ALAMÄKI. Jarilla oli jengitausta.” Jutusta saa kantelijan mukaan selkeästi sen käsityksen, että hän ja toinen juttuun liittymätön henkilö olisivat jengiläisiä. Kantelija sanoo, että kyseessä on vanha kuva, eikä hän tuntenut rikoksen uhria tämän jengiaikoina.

 

Kantelijan mukaan jutusta voi saada myös sen käsityksen, että hän liittyisi muihinkin jutussa tulleisiin asioihin.

 

Kantelija uskoo, että kuva on julkaistu vahingoittamistarkoituksessa. Hänen mukaansa kuva on aiheuttanut paljon hämmennystä hänen lähipiirissään ja sen ulkopuolella.

 

Kantelijan mukaan hänet on asetettu erittäin kielteiseen julkisuuteen ja hänen yksityisyyden suojaansa on loukattu.

 

 

Alibin vastaus 2.1.2017

 

Päätoimittaja Mika Lahtosen mukaan juttuun haastateltu surmatun miehen äiti on toimittanut juttuun useita kuvia sähköpostitse. Lehteen on päätynyt myös kuva, jossa mies poseeraa kahden kaverinsa kanssa.

 

Kyseinen valokuva on päätoimittajan mukaan päätynyt lehteen vahingossa monen epäonnisen tekijän summana. Kuvaa ei ole ollut tarkoitus julkaista.

 

Jutun kirjoittanut päätoimittaja kertoo välittäneensä kuvat graafiselle suunnittelijalle, ja mukana on vahingossa mennyt myös kuva, jossa kantelija on. Sivujen tarkistusprosessin teknisen ongelman takia toimitusjärjestelmän etäkäyttö ei kunnolla toiminut, joten päätoimittaja ei päässyt tarkistamaan kyseisiä sivuja. Koska päätoimittajan mukaan teksti oli tarkistettu, hän oletti jutun olleen hyväksyttävissä.

 

Päätoimittaja kertoo, että kun virhe tuli vasta myöhään toimituksen tietoon, se julkaisi välittömästi 21.11.2016 verkkosivuilla seuraavan oikaisun:

 

”OIKAISU

Alibin numerossa 11/2016 julkaistiin juttu Bulgariassa vuonna 2012 tapahtuneesta suomalaisen Jari Salmisen murhasta. Juttumme perustui Salmisen äidin Mari Seleniuksen haastatteluun, jossa hän kertoi poikansa elämästä ja sen päättymisestä henkirikokseen. Julkaisimme jutussa myös Seleniuksen toimituksellemme luovuttamia ns. albumikuvia. Yksi kuvista ei ollut tarkoitettu julkaistavaksi. Kuva, jossa Jari Salmisen vieressä poseeraa kaksi nuorta miestä, oli päätynyt virheellisesti lehteen. Kuvissa esiintyvät kaksi nuorukaista eivät liittyneet jutussa mainittuihin jengeihin eivätkä he muutenkaan liittyneet Salmiseen muuten kuin ystävinä.

Alibin toimitus pahoittelee virhettä.”

 

Päätoimittajan mukaan samansisältöinen oikaisu julkaistiin sivun kokoisena heti seuraavassa mahdollisessa printtinumerossa 1/2017, joka ilmestyi 22.12.2016.

 

Päätoimittaja pahoittelee tahatonta virhettä ja pyytää anteeksi tapahtunutta.

 

 

 

 

 

 

Ratkaisu

 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

 

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. 

 

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

 

Alibi julkaisi ulkomailla surmatusta miehestä jutun, jossa haastateltiin hänen äitiään.

 

Jutussa julkaistiin miehestä lähes kymmenen vuotta vanha valokuva, jossa esiintyi tunnistettavina kaksi hänen senaikaista ystäväänsä. Kantelija on toinen heistä. Kuvatekstissä ei kerrottu, ketä kuvan ihmiset ovat, vaan siinä viitattiin uhrin jengikytköksiin.

 

Lehden mukaan surmatun henkilön äidin toimittama kuva päätyi juttuun vahingossa. Lehti julkaisi kuukausi jutun ilmestymisen jälkeen verkkosivuillaan ja myöhemmin lehdessä oikaisun, jossa kerrottiin, että kuva oli päätynyt lehteen virheen takia eivätkä kuvan henkilöt liittyneet jengeihin. Vaikka printtilehden oikaisu oli näyttävä, lehti reagoi virheeseen huomattavan myöhään.

 

Neuvoston mukaan oikaisu ja virheen pahoitteleminen eivät riittäneet poistamaan kuvassa olleeseen henkilöön kohdistunutta perusteetonta kielteistä julkisuutta. Kun kyseessä oli rikoksiin erikoistunut tiedotusväline, siltä voi edellyttää erityistä tarkkuutta ja asiantuntemusta siinä, ettei se leimaa sivullisia ihmisiä.

 

Kantelija ei ollut pyytänyt omaa kannanottoa, mutta neuvoston mukaan tässä tapauksessa oma kannanotto ei olisi korjannut aiheutunutta vahinkoa.

 

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että vastuu julkaistusta valokuvasta on aina toimituksella riippumatta siitä, mistä valokuva on hankittu. Tässä tapauksessa kuvan julkaisemisen teki erityisen raskauttavaksi kuvateksti, joka leimasi kantelijan jengitaustaiseksi.

 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Alibi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11, 21 ja 27, ja antaa sille huomautuksen.

 

 

 

 

 

 

Elina Grundström                                                           Anna Leppävuori

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Teksti:Alibin toimitus