Julkisuuslaki lisäsi oikeudenkäynnin salailua

Oikeudenkäyntien julkisuuteen tähdänneet lainmuutokset ovat johtaneet päinvastaiseen tulokseen. Oikeustoimittajien yhdistyksen mielestä salaaminen on lisääntynyt.

Oikeustoimittajien kysely

Oikeustoimittajat ry:n tekemässä jäsenkyselyssä selvitettiin vuosi sitten voimaan tulleiden julkisuuslakien toimivuutta. Lakien tarkoituksena on lisätä oikeudenkäyntien julkisuutta. Yhdistyksen jäsenkyselyyn vastasi 47 jäsentä, mikä on 61 prosenttia yhdistyksen jäsenmäärästä.

Puheenjohtajan ratkaisee

Suurimmaksi ongelmaksi oikeustoimittajat nimesivät julkisuuspäätösten huonon ennakoitavuuden. Julkisuus riippuu liian paljon siitä, kuka on puheenjohtajana. Toimittajien mielestä jutun salaaminen kokonaan on tuomareille helpompi ratkaisu kuin jutun käsittely osittain salaisena. 

Salailu lisääntynyt

Joka toinen oikeustoimittaja oli sitä mieltä, että salailu tuomioistuimissa on lisääntynyt. Vain joka viides oikeustoimittaja arvioi oikeudenkäyntien julkisuuden lisääntyneen vuoden aikana. 

Teksti: Alibi.fi