Keuruun vanha tappojuttu sai yllätyskäänteen: Oikeus päästi epäillyn vapaaksi

Keuruun poliisi on tutkinut vuonna 2006 epäiltyä tappoa. Esitutkintaa edelsi pitkä tiedonhankintavaihe, minkä päätteeksi asiasta aloitettiin esitutkinta.

Keuruun poliisi aloitti kesällä 2022 esitutkintalain mukaisen selvityksen epäillystä taposta.

Ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa selvitettävä rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan.

Esiselvitys valmistui keväällä 2023 ja tutkinnanjohtajan päätöksellä asiasta kirjattii rikosilmoitus ja aloitettiin varsinainen esitutkinta.

Esitutkinnan aikana kuultiin useita oikeudenomistajia, yhtä rikoksesta epäiltyä ja yli 15 todistajaa. Rikoksesta epäilty vangittiin asiassa todennäköisin syin tutkinnanjohtajan esityksestä, mutta vapautettiin myöhemmin käräjäoikeuden päätöksellä.

Esitutkinnan valmistuttua, asia on siirretty Länsi-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan.

Esitutkintamateriaali on toistaiseksi asianosaisjulkinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät asiakirjat ole julkisia, mutta asianosaisella on esitutkinnan aloittamisen jälkeen oikeus saada tieto esitutkintaan johtaneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: Käräjäoikeus, Keuruu, poliisi, tappo