Koulut päättyvät – poliisi huolestui tulevasta viikonlopusta

Poliisi on vedonnut valtakunnallisesti lasten ja nuorten vanhempiin, että he asettaisivat lapsille riittäviä, terveen kasvun ja kehityksen turvaavia rajoja myös koulujen päättymisviikonloppuna.

Rovaniemellä poliisi on huolissaan jo tämän kevään ensimmäisten lämpimien aikana havaitusta ilmiöstä. Nuoret ovat joutuneet poliisin kanssa tekemisiin juotuaan itsensä todella huonoon kuntoon ja joillakin ikää ollut vasta 13-vuotta. Usein lasten vanhemmilla ei ole ollut aavistusta lastensa tekemisistä. Valitettavasti vanhemmat ovat usein liian sinisilmäisiä, eivätkä ymmärrä, että kaveripiirin houkutus mukaan vaarallisille teille voi olla vahvempi kuin vanhempien neuvot.

Vanhemmilta toivotaankin jämäkämpää otetta ja ennenkaikkea kiinnostusta lastensa menoihin ja kaveripiiriin. Huolestuttavaa on myös se, että jotkut vanhemmat ostavat lapsilleen tai tuttavien lapsille alkoholia itse. Tällaiseen poliisi puuttuu voimakkaasti ja toivoo myös kansalaisilta
hereillä oloa tapausten estämiseksi.

Rovaniemellä poliisi valvoo nuorison juhlintaa koko kesän ja tarkistaa nuorten kokoontumispaikat säännöllisesti. Pitkän perinteen mukaan tulevana viikonloppuna poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä on mukana valvonnassa. Aina, kun alaikäinen joutuu poliisin kanssa tekemisiin, tieto tapauksesta
menee myös sosiaalityöntekijälle ja lapsen vanhempiin otetaan yhteyttä.

Valtakunnallisestikin poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä koulujen päättymisviikonloppuna 4. – 6.6.2010.

Koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia ensimmäisen kerran elämässään. Tottumattomalla käyttäjällä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys ja kasvanut riski joutua rikoksen uhriksi. Yhden promillen humala vastaa nuorella terveysvaikutuksiltaan aikuisen
kahden promillen humalaa.

Poliisi muistuttaa, että alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Jos alaikäinen tavataan pullo kädessä, seurauksena on 20 euron rikesakko ja juomien menetys.

Teksti:Mika Lahtonen