Liedon keikasta syytesuma

Liedossa 31.10.2007 tapahtuneen arvokuljetusryöstön yrityksen talourikoshaaran esitutkinta on valmistunut.

Arvojuljetusryöstön yrityksen tutkinnan yhteydessä ilmeni, että osa epäillyistä on syyllistynyt myös erilaisiin talousrikoksiin. Krp:n Turun yksikkö on saanut valmiiksi epäiltyjen talousrikosten tutkinnan ja jutut ovat siirtyneet syyteharkintaan. Epäiltyjä on useita kymmeniä ja heille on tulossa laaja syytesuma.

Eri kansallisuuksia

Ryöstöyrityksessä oli mukana useiden maiden kansalaisia. Talousrikosten osalta tutkinta kohdistui vain Suomessa toimineisiin epäiltyihin, jotka ovat Suomen kansalaisia. Kaikkiaan epäiltyjä on useita kymmeniä. Talousrikokset liittyvät pääosin pimeään rakennustoimintaan, ravintolatoimintaan ja järjestyksenvalvontatehtäviin.

Tutkinnassa on ollut muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, rahanpesua, rekisterimerkintärikoksia ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisia. Syyteharkintaan on lähetetty kaikkiaan 11 esitutkintapöytäkirjaa.

Miljoonajuttu

Epäillyistä rikoksista on tutkinnassa laskettu aiheutuneen yhteiskunnalle yli miljoonan euron menetykset pääasiassa maksamattomina veroina. Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2006-2007. Osalla tekijöistä epäillään olevan osuutta myös Turussa aikaisemmin tapahtuneeseen Suomen Pankin raharyöstöön.

Liian paljon rahaa. Suomen Pankin ryöstäjät jättivät pienemmät setelit lastauslaiturille.

Teksti:Pentti Eerikäinen