Näin hallituksen säästöt uhkaavat Rikosuhripäivystyksen toimintaa

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) palveluiden rahoitukseen ei oikeusministeriön talousarvioesityksessä ole esitetty indeksikorotusta, joka takaisi palveluiden säilymisen nykyisellä tasollaan. RIKUn palveluita joudutaan supistamaan vuonna 2024, jos valtionavustus RIKUn julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseen säilyy nykyisellään samalla kun henkilöstö- ja muut kustannukset väistämättä kasvavat.
– Viime vuonna 28 300 rikoksen uhria, uhrin läheistä ja todistajaa sai apua Rikosuhripäivystyksestä. Rikosprosessi on lähes aina uhrille vieras ja raskas kokemus, jossa RIKUn tarjoama tuki ja käytännön neuvot auttavat uhria jaksamaan ja saamaan oikeutta, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

RIKUn valtionavustus yleisten tukipalveluiden toteuttamiseen on ollut 4 675 000 euroa vuodesta 2022 lähtien. Samaan aikaan RIKUn asiakkaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Neljässä vuodessa 2018–2022 asiakkaiden määrä kaksinkertaistui, ja kasvu on jatkunut vuonna 2023. Kasvusta johtuen toimintaa on jo tehostettu muun muassa panostamalla puhelinauttamiseen.

RIKU on esittänyt oikeusministeriölle, että tarve avustuksen kasvulle on noin 10 prosenttia.

Teksti: mikalahtonen