Oikeuskanslerilta huomautus kolmelle poliisille

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut kolmelle seinäjokelaiselle poliisille huomautuksen esitutkinnan viivästymisestä.

Syyteoikeus vanhentui

Työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta koskeneen asian tutkinnanjohtajat ja tutkija eivät huolehtineet siitä, että esitutkinta toimitetaan esitutkintalaissa edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivästystä.

Asian syyteoikeus vanhentui esitutkinnan aikana. Asia tuli esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa.

Teksti:Mika Lahtonen