Oikeustoimittajien yhdistys moittii poliisiammattikorkeakoulun yliopettajaa!

Oikeustoimittajat on myöntänyt vuoden 2013 Sumuverho-palkinnon salailukulttuurin edistämisestä Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalle Satu Rantaeskolalle. Yhdistys perusteli Sumuverhon myöntämistä Rantaeskolalle hänen julkisuuskielteisyydellään. Tämä näkyy oikeustoimittajien mukaan esityksistä, joita hän pitää esitutkinta-aineiston julkisuudesta.

”Asenne heijastuu myös Rantaeskolan tapaan tulkita lakia. Hänen esityksensä sisältää virheellisiä laintulkintoja”, Oikeustoimittajien yhdistys toteaa tiedotteessaan.

Oikeustoimittajat myönsi samalla Valokeila-palkinnon Satakunnan käräjäoikeudelle julkisuusmyönteisyydestä Auer-jutun käsittelyn yhteydessä.

”Käräjäoikeus ymmärsi Anneli Auerin jutussa oikeudenkäynnin julkisuusperiaatteen merkityksen. Kyse on ollut erittäin poikkeuksellisesta oikeudenkäynnistä, jolla on merkittävä vaikutus kansalaisten oikeudenkäyttöä koskevaan luottamukseen. Käräjäoikeus on kyennyt käsittelemään asiaa mahdollisimman julkisesti ja torjunut syyttäjän haluamia salassapitoratkaisuja. Oikeustoimittajat ry viittaa tältä osin muun muassa lasten kuulustelukertomuksiin ja siihen, että loppulausunnot pidettiin mahdollisimman julkisina. Lisäksi käräjäoikeuden tiedottaminen on ollut jatkuvaa ja luotettavaa”, oikeustoimittajien yhdistys perustelee.

Teksti:Mika Lahtonen