Poliisi epäilee kahta henkilöä useista rikoksista sukulaisiin kohdistuvassa kiskonnantapaisessa työsyrjintäkokonaisuudessa

Helsingin poliisilaitoksen alueellinen työperäinen ihmiskaupparyhmä on tutkinut siivousalan yritykseen liittyviä epäiltyjä rikoksia 2022–2023. Kokonaisuudessa on rikosnimikkeinä kiskonnantapaisia työsyrjintöjä, törkeitä veropetoksia ja törkeitä velallisen epärehellisyyksiä.

Poliisi epäilee, että kaksi ulkomaalaista siivousalan yrittäjää työllistivät sukulaisiaan ja palkkoja jätettiin maksamatta. Asianomistajat työskentelivät yrityksessä lyhyimmillään neljä vuotta ja pisimmillään yli 11 vuotta.

Osa uhreista kertoi tehneensä töitä seitsemänä päivänä viikossa ja osa kuutena. Yrittäjät maksoivat palkkaa kuitenkin vain viidestä päivästä. Ylityö- ja haittatyökorvauksia ei maksettu ollenkaan asianomistajien mukaan.

Yhden asianomistajan palkasta pidätettiin osa ulosottoa varten, mutta rahoja ei ollut maksettu ulosottoon. Kun maksu myöhemmin hoidettiin, epäillyt merkkasivat summan velaksi asianomistajalle.

– Asianomistajat tulivat Suomeen töihin sukulaistensa yritykseen ja tekivät töitä useita vuosia, kunnes yritys meni konkurssiin ja työt loppuivat. Kertomansa mukaan asianomistajat eivät olleet vaatineet puuttuvia palkkoja aiemmin, koska he olivat luottaneet sukulaisiinsa tai sukulainen oli neuvonut vaihtamaan työpaikkaa, jos palkka ei miellytä. Ilman suomen kielen taitoa työpaikan vaihtaminen oli asianomistajien mukaan mahdotonta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nils Majewski.

Poliisi epäilee myös, että yrittäjät siirsivät yrityksen varoja itselleen ja muille yrityksilleen laittomasti sekä aiheuttivat yrityksen maksukyvyttömyyden. Näiden epäiltyjen rikosten esitutkinta on kesken.

Kiskonnantapaiset työsyrjinnät siirtyvät syyteharkintaan ensi vuoden alussa.

 

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: Kiskonta, poliisi, siivousala, velallisen epärehellisyys, veropetos