Poliisi kännissä ratissa ja työpaikalla

Pohjois-Karjalan poliisilaitos on irtisanonut kahdesti rattijuopumukseen ja
virkavelvollisuuden rikkomiseen syyllistyneen lieksalaisen vanhemman
konstaapelin.

Vanhempi konstaapeli oli 3.11.2008 saapunut työvuoroonsa työpaikalleen
nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus
ajon jälkeen on ollut 1,74 promillea. Nurmeksen käräjäoikeus tuomitsi
10.2.2009 poliisimiehen törkeästä rattijuopumuksesta ja virkavelvollisuuden
rikkomisesta vankeusrangaistukseen.

Poliisimies syyllistyi vastaavanlaiseen tekoon 16.7.2007. Tällöin hän oli
kuljettanut liikenteessä henkilöautoa nautittuaan ennen ajoa alkoholia
niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut vähintään
0,5 promillea. Poliisimies oli lisäksi hoitanut työtehtäviään poliisilaitoksen palvelupäivystäjänä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Nurmeksen käräjäoikeus tuomitsi 11.10.2007 poliisimiehen rattijuopumuksesta
ja virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen. Poliisilaitos
erotti tuolloin poliisimiehen virantoimituksesta kahdeksi kuukaudeksi.

Poliisilain mukaan poliisimiehen on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Teksti: Alibi.fi