Poliisi vetoaa: Lapsille turvallinen koulutie!

Ensi viikolla liikenteeseen tulevat jälleen koulutietään taivaltavat lapset, myös tuoreet ekaluokkalaiset, joille koulutie on uusi ja ehkä pelottavakin kokemus. Poliisi vetoaa turvallisen koulutien puolesta.

Turvallinen koulutie

Poliisi toivoo, että ekaluokkalaisten vanhemmat kulkisivat koulumatkan lastensa kanssa jo ennen koulujen alkamista, ja jos mahdollista, saattaisivat lapset kouluun ja sieltä takaisin ensimmäisinä koulupäivinä. Tällöin vanhemmat voivat parhaiten selvittää lapselle turvallisimman koulutien ja varoittaa matkaan liittyvistä vaaroista. Myös varttuneemmille lapsille on syytä korostaa turvallista liikennekäyttäytymistä.

Polkupyörä on monelle koululaiselle tärkeä kulkuväline. Sen käyttämiseen liittyy kuitenkin monia riskejä, minkä vuoksi pienimpien koululaisten ei suositella kulkevan koulumatkaansa polkupyörällä.

Pyöräilijä, muista!

Pyöräilyn vaaroista tulisi keskustella ja varoittaa ennen koulumatkaa. Tärkeintä on korostaa,
että pyöräilijän tulee käyttäytyä siten, että muut voivat ennakoida hänen aikomuksensa. Pyörällä on ajettava maltillisesti ja liikennesääntöjen mukaan. Lapsen tulisi aina käyttää suojakypärää.

Autoilija, muista!

Autoilijan tulee puolestaan aina muistaa, että lapsi liikenteessä on elävä varoitusmerkki. Lapsen havainnointi- ja hahmottamiskyky liikenteessä on rajallisempi kuin aikuisen. Liikennetilanteet lapsi näkee aivan eri tasolta kuin aikuinen. Autoilijan on sovitettava tilannenopeutensa varsinkin
koulujen läheisyydessä riittävän alhaiseksi ja noudatettava tarkoin liikennevaloja sekä suojatiesäännöksiä.

Teksti: Alibi.fi