Poliisin erikoisisku Helsingissä – satoja etsintäkuulutettuja jäi kiinni

Helsingin poliisilaitos toteutti etsintäkuulutettujen hakuprojektin, jonka tuloksena etsintäkuulutettuja henkilöitä tavoitettiin rikosprosessin kaikista vaiheista.

Helsingin poliisilaitoksen vuosittainen keskitetty etsintäkuulutettujen hakuprojekti toteutettiin 2.10.–12.11.2023. Projektin tavoite oli nopeuttaa rikosprosessia eli esitutkintaa, syyteharkintaa, tuomioistuinkäsittelyä ja rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Projektin aikana hoiti yhteensä 1023 etsintäkuulutusta. Tärkeimpinä tuloksina tehtiin 239 kuulustelua, toimitettiin 143 henkilöä kuulusteluun, haastettiin käräjäoikeuteen 147 henkilöä ja otettiin kiinni käräjäoikeuden istuntoa varten 45 henkilöä. Lisäksi toimitettiin 31 henkilöä suorittamaan tuomioita.

Projekti toteutettiin analyysiin perustuvana teemavalvontana, jossa valvontatoimenpiteet kohdistetaan analyysin avulla valikoituihin kohteisiin. Etsintäkuulutettuja tavoitettiin myös osana päivittäistä poliisitoimintaa, kuten liikenteen valvonnan sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan yhteydessä.

– Koko projektin tärkein tavoite oli nopeuttaa rikosprosessia. Paljon uutisoidaan siitä, kuinka pitkäkestoisia rikosprosessit nykyään ovat. Monessa prosessin eri vaiheessa asianosaisia joudutaan myös etsintäkuuluttamaan, koska heitä ei muuten tavoiteta. Tämä aiheuttaa viivästystä, kertoo komisario Hanna Kiiskinen.

Poliisi korostaa, että etsintäkuulutettuja tavoittamalla saadaan monia välittömiä hyötyjä, kuten rikosprosessin sujuvoittaminen, rikosvastuun ja oikeuden istuntojen toteutuminen, esitutkinnan toteutuminen sekä karkotettavien ja maahantulokiellossa olevien henkilöiden tavoittaminen.

Etsintäkuulutettuja tavoittamalla saavutetaan myös välillisiä hyötyjä, kuten paljastetaan oheisrikollisuutta. Projektin aikana poliisi löysi etsinnöissä esimerkiksi 37 anastettua polkupyörää ja paljasti 20 huumausainerikosta.

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: etsintäkuulutettu, Hanna Kiiskinen, Helsinki, poliisi