Satakuntalainen vartija sai potkut Facebook-kirjoittelun vuoksi

Lounais-Suomen poliisilaitos on tiedottanut poliisivartijan irtisanomisesta. Syynä on Satakunnan käräjäoikeuden 15. lokakuuta langettama tuomio. Poliisivartijan katsottiin syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Tuomio on lainvoimainen.

Taustalla oli poliisivartijan Facebookissa julkaisemat kirjoitukset. Tuomitun toiminnan ja mielipiteiden ei katsota olevan poliisilain määrittelemien perus- ja ihmisoikeuksien sekä poliisin arvojen mukaisia.

– Vartijan työtehtävät liittyvät asiakkaiden vartiointiin ja huoltoon. Henkilön taustan takia virantoimituksen jatkaminen poliisivankilassa voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden. Turvallisuuden lisäksi meidän on kaikissa tilanteissa varmistettava myös vankilassa olevien asiakkaidemme tasapuolinen kohtelu, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.

Teksti: Alibin toimitus
Avainsanat: Facebook, irtisanominen, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, Lounais-Suomi, poliisilaitos, putka, tuomio, vartija