Taksiliikenteen yllätysisku Turussa: Puutteita oli

Lounais-Suomen poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin joitakin puutteita, mutta pääosin asiat olivat kunnossa Perjantaina 27.10.2023 Turun seudulla toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 42 taksia, joista 9:ssä oli huomautettavaa. Poliisin kirjoitti liikennevirhemaksuja neljälle ja lisäksi kahdelle määrättiin pysäköintivirhemaksu.

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta

Monen viranomaisen yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

– Liikennevirhemaksuja annettiin siitä, että kuljettajan tai liikenneluvan haltijan nimi ei ollut nähtävillä matkustamossa tai liikennelupa ei ollut ajossa mukana kommentoi ylikonstaapeli Jarkko Leino valvonnan tuloksista.

– Positiivisena huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä ja sen myötä osaaminen pitäisi olla hyvällä tasolla, Leino toteaa.

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin ja tulevaisuudessa varmasti tullaan järjestämään vastaavia valvontaiskuja.

Teksti: mikalahtonen
Avainsanat: Jarkko Leino, poliisi, taksi, Turku, valvontaisku