Tämä laki sulkee poliisin suun!

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleva uusi esitutkintalaki sisältää ainakin yhden sammakon, jota ainakin Oikeustoimittajat ry arvostelee. Uuden esitutkintalain mukaan poliisi ei saisi kertoa epäillyn tai uhrin nimeä muuten kuin laissa erikseen luetelluista syistä. Tällaisia syitä voisivat olla rikollisen kiinnisaaminen, rikoksen selvittäminen tai toiminnan jatkamisen estäminen. Muissa tapauksissa laki sulkisi poliisin suut. Oikeustoimittajien yhdistys kokee tämän rajoittavan huomattavan paljon sananvapautta.

Uuden esitutkintalain mukaan poliisi ei saisi kertoa, jos vaikka valviovallan johtopaikalla olevaa ministeriä epäiltäisiin vakavista rikoksista.

Teksti:Mika Lahtonen