Vaarallisia aineita kuljetettiin laittomasti: ”Kuljettaja kieltäytyi”

Tuhansien litrojen merkitsemätön vaarallisten aineiden kuljetus jäi kiinni poliisin ja tullin valvonnassa Kilpisjärvellä sunnuntai-iltana. Kuljetus oli tulossa Oslosta ja menossa Tromssaan Norjaan.

Kuormassa oli yli 6000 litraa erilaisia syövyttäviä ja sytyttävästi vaikuttavia aineita. Vaaralliset aineet olivat muun rahtitavaran joukossa ja ne oli ripoteltu ympäri kuormaa havaittavuuden vaikeuttamiseksi.

Kuljettaja kertoi, ettei hänellä ole kyydissään vaarallisia aineita. Kun kuormatila pyydettiin avaamaan, alkoi sieltä paljastua vaarallisia aineita.

Kuljetusta ei oltu merkitty vaarallisten aineiden kuljetukseen kuuluvilla oranssikilvillä. Lisäksi kuljetuksesta puuttuivat kaikki vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaadittavat varusteet, mm. sammuttimet.

Mahdollisessa onnettomuustilanteessa pelastustyöntekijät eivät tiedä kuljetuksen sisältävän vaarallisia aineita ja tällä piittaamattomalla toiminnalla saatetaan auttajat vaaraan.

Kuljetus keskeytettiin

Vaarallisia aineita oli kuormattu siten, että kolleissa olleet vaarallisten aineiden lipukkeet olivat vaikeasti havaittavissa. Tämäkin vaikeuttaa toimintaa onnettomuustilanteessa.

Kuljettaja ei missään vaiheessa antanut kuljetusta koskevaa rahtikirjaa, joka täytyy kuljetuksessa olla mukana ja näyttää valvojalle. Poliisi löysi lopulta rahtikirjan kuormatilasta.

Kuljetus keskeytettiin ja kuljetuksesta annettiin maksullinen seuraamus.

Teksti:Mika Lahtonen
Avainsanat: Kilpisjärvi, Oslo, poliisi, Tromssa, tulli, Vaarallisia aineita